Termeni și condiții

1. Generalități:

Site-ul shop.impar.ro, este spaţiul de conectare virtuală a societăţii Impar S.R.L. cu Clienţii săi (în continuare Clientul), prin intermediul căruia sunt prezentate ofertele de produse şi servicii actualizate ale Impar S.R.L. şi asigură condiţiile pentru realizarea acordului de voinţă între părţi fără prezenţa fizică şi simultană a Vânzătorului şi Cumpărătorului.

shop.impar.ro este operat de IMPAR S.R.L, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Lemnarilor nr.14/B, judeţul Harghita, înmatriculată la ORC Harghita sub nr.J19/178/1991, CUI RO524625, furnizor direct al produselor oferite prin intermediul portalului.
Impar S.R.L. este proprietarul webshopului, cu întregul conţinut al acestuia. Textele, imaginile, prezentările grafice şi elementele de webdesign incluzând dar nelimitându-se la simboluri, programe si alte elemente ale paginii web constituie proprietatea Impar S.R.L. sau al partenerilor contractuali al acestuia. Este interzisă utilizarea, reproducerea în orice formă şi cu orice scop a imaginii portalului sau ale elementelor prezentate fără consimţământul scris al IMPAR S.R.L.. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea produselor se face pe propriul risc. IMPAR S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături (link) de pe acest site (legături de natura comercială sau publicitară). Răspunderea pentru acele site-uri o poartă în întregime proprietarii şi/sau operatorii acestora.

2. Definiţii şi termeni utilizaţi

Vânzător: IMPAR SRL, cu sediul în jud. Harghita, Odorheiu Secuiesc, str. Lemnarilor 14/b, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/178/1991, având CIF RO524625.
Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si/sau finalizează o Comanda prin cumpărare.

Client – persoana care are sau obtine acces la Conţinut, prin orice mijloc comunicat de catre vanzator (electronic, telefonic sau prin notă scrisă) sau obţinut în baza unui acord de utilizare existent intre vanzator si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui cont client.
Utilizator –persoana fizica sau juridica care prin crearea unui cont pe site cu scopul de a lansa comenzi, exprimându-şi acordul cu privire la acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare specifice Cont – sectiunea din site personalizată, accesată prin înregistrare şi identificare fie prin adresa de e- mail fie prin nume utilizator, parolă – după caz, cod de identificare internă, care permite Cumpărătorului vizualizarea informaţiilor persoanlizate puse la dispoziţie de Vânzător pentru transmiterea de Comenzi şi unde se regăsesc informaţii despre Client şi istoricul comunicărilor şi tranzacţiilor realizate prin intermediul site-ului (comunicări interne, comenzi lansate/finalizate, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.).

Conţinut reprezintă ansamblul de informaţii generale cu privire la site, vânzător, produse, condiţii de utilizare, cumpărare, retur, reproduceri grafice, prezentări produse, etc.
Conţinut dedicat segmentul personalizat din Site dedicat Cumpărătorului după logarea în Site, care permite accesul clientului la informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vanzător într-o anumita perioadă în relaţiile cu Clientul logat; conţinutul mesajelor trimise Cumpărătorului logat de catre Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil (inclusiv dar fără a se limita la comenzi acceptate, facturi, documente de livrare şi garanţie); orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;

Produs (sg), Produse (pl): bunuri şi produse listate pe site care constituie obiectul ofertei de vânzare prin intermediul site-ului, incluzând selecţia Clientului dintre produsele afişate de operator pe pagina shop.impar.ro care urmează a fi furnizate în baza comenzii lansate de acesta. Oferta Vânzătorului cuprinde gama de produse afişate pe pagina webshop la un moment dat. Produsele sunt prezentate în

forma în care se pun în comerţ, imaginile fiind exemplificative, Cumpărătorul având posibilitatea de a alege specificaţiile produsului selectat în funcţie de scopul de utilizare şi disponibilitatea stocului existent. IMPAR S.R.L. îşi rezervă dreptul să modifice stocul şi specificaţiile produselor fără o notificare prealabilă. Specificaţiile produselor sunt cele comunicate de producător, pe care Vânzătorul le prezintă în forma comunicată, responsabilitatea pentru aceste descrieri prezentate pe site incumbând producătorilor.

Stoc: cantitate determinată de produse disponibile la un moment dat în gestiunea Vânzătorului, care poate constitui obiectul ofertei. Vânzătorul va semnala la fiecare produs din gama de produsele listate disponibilitatea produsului în stocul său. Stocul produselor afişate se actualizează periodic pentru a fi cât mai reale, dar pot apărea discrepanţe între stocul real şi cel afişat. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a reactualiza stocul disponibil fără notificarea prealabilă al Cumpărătorului, punând diligenţele necesare pentru întregirea stocului cu produsele lipsă şi estimarea timpului necesar pentru disponibilitatea acestora spre vânzare.

Dacă un produs nu se mai poate procura din cauze ce nu ţin de Impar S.R.L., produsul respectiv va fi eliminat din oferta generală afişată de Vânzător, fără ca această revocare din ofertă să atragă într-un fel responsabilitatea Impar S.R.L.. În cazul în care un produs comandat, livrat şi returnat Vânzătorului pentru rezolvarea unor probleme acoperite de garanţia de producător nu se poate remedia şi nu există produs identic pentru a fi schimbat pentru motivele arătate la alineatul anterior, Clientului se va rambursa suma reprezentând diferenţa rezultată prin scăderea din preţul de achiziţie al produsului a sumei reprezentând valoarea procentual calculată din preţ a beneficiului de utilizare a produsului, în baza unei facturi minus pentru valoarea produselor returnate în formă acceptabilă, fără alte despăgubiri (beneficiul de utilizare se calculează raportat la perioada totală de utilizare în condiţiile specifice ale utilizării normale, comunicate de producător) . Limita maximă a obligaţiilor IMPAR SRL în cazul returului fără schimb al unui produs comandat, este valoarea sumelor încasate de la acest client, Clientul având opţiunea de a solicita livrarea altor produse, plata efectuată urmând a fi compensată cu prețul produselor selectate.

Campanie – acţiunea iniţiată de Vânzător în mod unilateral, care are ca scop expunerea în scopul vânzării al un număr determinat de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator, în condiţii diferite faţă de condiţiile de vânzare stabilite anterior pentru aceleaşi tipuri de produs

Comandă: manifestare de voință din partea Clientului, prin care Clientul logat în portal (asociată sau nu cu numărul de cod partener) solicită de la Impar S.R.L. livrarea produselor și/sau serviciilor selectate prin intermediul webshopului, în condițiile acceptate de client prin comandă. Comanda se materializează într-un document în format electronic transmis prin intermediul paginii web, ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător și care va constitui baza livrării de bunuri și facturilor emise pentru bunuri și servicii livrate. Prin comanda lansată Cumpărătorul este de acord să primească produsele selectate în condiţiile comenzii transmise şi se obligă în mod automat să le primească şi să facă plata preţului acestora.

Confirmarea Comenzii: reprezintă confirmarea scrisă transmisă prin notificare elctronică de Impar către client care atestă recepţia comenzii lansate de Client, cu rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii,
Acceptarea Comenzii: reprezintă confirmarea condiţiilor comerciale finale de realizare a comenzii, cu specificarea condiţiilor de preț, mod plata, termen plata, termen livrare, cantitate, detalii facturare etc și se va comunica Clientului printr-o notificare electronică (confirmare accept comandă şi/sau factură), după clarificarea eventualelor aspecte de executare.

Contract: reprezintă acordul de voinţă realizat la distanţă, încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului, realizat prin acceptarea comenzii lansate de Cumpărătorul înregistrat în condiţiile confirmate de către Vânzător şi care dă naştere la obligaţia fiecărei părţi de a transmite bunul selectat prin comanda cumpărătorului – din partea Vânzătorului, respectiv de a achita preţul stipulat în comandă – din partea Cumpărătorului

Preţ de Vânzare reprezintă contravaloarea Produsului/produselor şi/sau Serviciului/serviciilor supuse livrării, pretinsă şi solicitată de Vânzator, Cumpărătorului/Clientului/Utilizatorului, evidenţiată corespunzător acestora, în secţiunea de pagină dedicată Clientului. Preţul de Vânzare este valabil în limita stocului disponibil al Bunului/Serviciului selectat în momentul selecţiei. Preţul de vânzare este cel confirmat de Vânzător prin acceptarea comenzii individuale.

Preţurile afişate sunt preţuri valabile în momentul vizitării paginii, Vânzătorul rezervându-şi dreptul de a modifica aceste preţuri în condiţiile modificării unor elemente care formează preţul final de vânzare.
În cazul produselor aflate în campanie sau promioţii, Vânzătorul va afişa distinct, intr-un mod vizibil, cuantumul valoric al diferenţei dintre Preţul de Vanzare si preţul de referinţă iniţial rezultată ca urmare a campaniei iniţiate de Vânzător.

Plată: reprezintă plata preţului total datorat pentru bunurile şi serviciile selectate prin Comandă de către Cumpărător şi supuse livrării, care poate fi realizat prin ramburs, utilizarea procesatorului de carduri agreat de Vânzător, prin ordin la plată sau prin instrumente de plata (CEC, BO). Plata se consideră a fi realizată în momentul creditării contului bancar al vânzătorului cu suma reprezentând preţul total al tranzacţiei supuse plăţii.

Pentru plata realizată prin intermediul instrumentelor de plată va fi necesară realizarea unui consens între părţi, livrarea produselor putând fi condiţionată de predarea efectivă a instrumentelor de plată completate.
Tranzacţie finalizarea comenzii lansate de Client prin recepţia acceptului de comandă şi acceptarea condiţiilor de disponibilitate, preţ şi livrare confirmate de către Vânzător aferent produselor/serviciilor selectate pe Site şi plata în termen al preţului datorat prin modalitatea de plată selectată de Client, recepţionat de Vânzător

3. Spaţiul online dedicat

3.1. Spaţiul dedicat în structura portalului este acel spaţiu care reprezintă oferta personalizată al clientului Impar, accesibil după logarea în site. Elementele de conţinut al spaţiului dedicat vor fi în consens cu politica comercială al Impar la un moment dat, corelat cu condiţiile comerciale agreate cu clientul autentificat, după caz.

3.2. Conţinutul şi condiţiile comerciale vor fi stabilite prin consens în baza negocierii între părţi, la solicitarea expresă al clientului persoană juridică sau fizică prin contactarea directă al Vânzătorului. Contactul se va iniţia de Client prin mail direct@impar.ro sau prin serviciul de dispecerat la nr. tel: 0266.218.155. Informaţiile sunt accesibile clienţilor sub secţiunea Contact B2B.

3.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral condiții și termenii în care îşi derulează activitatea de comerţ. Condițiile modificate vor avea efect asupra comenzilor noi, comenzile vechi fiind guvernate de condițiile existente la data acceptării acestora. Termenii și condițiile afișate în orice moment pe site în secțiunea Contul Meu sunt condiţiile aplicabile comenzii lansate, lansarea unei comenzi noi reprezintă accesptul Cumpărătorului a condiţiilor de furnizare valabile în acel moment. 3.4. Impar răspunde de site-ului administrat sub toate aspectele conţinutului, drept pentru care va depune toate diligenţele pentru ca informațiile publicate pe Site, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, din rațiuni de natură obiectivă sau care țin de erorile umane, procesul de actualizare a informațiilor relevante din cadrul Site-ului poate înregistra întârzieri. În asemenea situații, se vor depune diligenţele necesare înlăturării erorile survenite în cel mai scurt timp posibil în scopul minimalizării neplăcerilor care pot fi cauzate din această cauză.

3.5. Conţinutul prezentat va prezenta diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul primar şi conţinutul contului logat, fiecare Client poate benefica de oferte personalizate în funcţie de durata, volumul, natura Tranzacţiilor derulate anterior şi/sau condiţiile specifice încheiate prin convenţiile directe. (Spaţiu Dedicat, B2B)

3.6. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul logat este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

3.7. Confirmarea de către Vânzător a recepţiei comenzii lansate de Cumparator are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Acceptarea Comenzii se va comunica Clientului printr-o notificare electronică (accept comandă şi/sau factură), după clarificarea eventualelor aspecte de executare prin e- mail sau telefonic.

3.8. Pentru motive justificate, Vânzatorul îşi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului în cadrul Contului de client şi va proceda fie la regularizarea documentelor de plată, fie returnarea sumei achitate în avans pentru produsele ale cărior livrare nu poate fi realizată.

3.9. Tranzacţia aferentă unei comenzi se consideră încheiată între Vânzator şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice, mesaj cont Impar si/sau SMS a notificării de confirmare a comenzii produselor incluse în Comanda în condiţiile prevăzute mai sus.

3.10. Descrierile, documentele şi informaţiile legate de Produs – puse la dispoziţie de către Vânzător pe segmentul personalizat Cumpărătorului după logarea în Site – vor sta la baza Comenzii şi acceptării comenzii de către Vânzător.
3.11. Documentele aferente produselor selectate sunt accesibile la descrierea acestora, incluzând certificatul de conformitate şi cel de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

3.12. Comunicările între părţi se realizează cu precădere prin mesaje electronice scrise, aceste comunicări contribuind la finalizarea comenzii şi realizarea livrărilor conform celor agreate de părţi. Confirmarea preţului, transmiterea notificării de accept comandă şi factură se vor realiza prin email şi mesaj electronic în cont. Orice observaţii legate de conţinutul acestor mesaje urmează a fi transnmise de Client în acelaşi mod, în lipsa unor asemenea mesaje condiţiile tranzacţiei rămân valabile în baza coimunicărilor anterioare.

4. Vânzare Online

4.1. Site-ul asigură accesul oricărui Client la un spaţiu dedicat, care oferă informaţii personalizate şi posibilitatea lansării unei Comenzi. Accesul se va realiza prin completarea / furnizarea informaţiilor minime obligatorii necesare identificării şi logării Clientului, conform solicitărilor formulate de Site. 4.2. Vânzătorul îsi rezervă dreptul ca în cazuri justificate să restricţioneze accesul Clientului la posibilitatea lansării unor Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site apreciează că acţiunile acestuia l- ar putea prejudicia în vreun fel. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa vânzătorului prin intermediul contului personalizat din Site, sau prin email ori contact telefonic, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite legat de conduita clientului, fără a fi nevoit sa aduca justificări pentru aceasta.

4.3. Vânzătorul poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau în comun cu un alt terţ cu care vânzătorul are incheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.
4.4. Preţul aferent Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) cu stipularea cotei T.V.A. şi alte cheltuieli legale înglobate. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a afişa valoarea preţului într-o monedă de referinţă, urmând ca preţul în lei (RON) să fie actualizat periodic conform cursului de schimb stipulat, în ziua confirmării comenzii. În toate cazurile, Vânzarea se va realiza în lei, la cursul de schimb actualizat a monedei de schimb din data confrimării comenzii lansate de cumpărător.

În general Vânzătorul se va asigura de actualizarea zilnică a preţurilor afişate pe Site.
Preţul final plătit de Client pentru produs/produse este cel afişat, confirmat prin acceptul de comandă, format din preţul produsului la care pot fi calculate după caz cheltuieli logistică şi/sau încasare preţ aferente.

Vânzătorul va furniza informaţiile cu privire la formarea preţului final, referindu-se la preţul net al produsului, valoarea taxelor specifice cu arătarea temeiului acestora şi costurile serviciilor logistice cu specificarea fiecărui element dacă acest lucru se impune (cheltuieli de manipulare, transport, tranzit, etc). Modificarea oricărui element de formare preţ va atrage modificarea preţului final de vânzare, Vânzătorul rezervându-şi dreptul modificarea preţului, respectiv de a implementa ajustări de preţ, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Preţul comenzilor acceptate nu se vor supune ajustării.

4.5. Vânzătorul va depune diligenţele necesare pentru ca prezentarea pe Site a produselor oferite spre vânzare să fie într-o manieră reală, utilizând fotografii ale produsului furnizate de Producător. Cu toate acestea, informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu vor reprezinta o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.6. După achiziţionarea prin Site al unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a-i solicita Cumpărătorului calificarea experienţei dobândite în cursul realizării achiziţiei prin intermediul Site-lui, respectiv calificar/ea serviciilor şi produselor oferite de Impar. Solicitarea va fi transmisa la adresa de email inscrisa de Cumparator in Cont. In acest fel, Cumpărătorul poate opta să contribuie la înbunătăţirea serviciilor Impar, la evaluarea calităţii şi conformităţii produselor achiziţionate prin Site, totodată – în cazul în care îşi dă acordul în acest sens – calificativul poate servi ca o informare a altor posibili Utilizatori/ Clienti/ Cumparatori de pe Site, contribuind la luarea unei decizii de către aceştia.

4.7. Tranzacţiile încheiate de Cumpărător şi Vânzător prin intermediul Site-ului vor fi aplicate reglementările în vigoare având ca obiect contractele încheiate la distanţă şi celelalte acte normative care reglementează vânzarea de bunuri.

5. Comanda

5.1. Clientul/Cumparatorul lansează Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi urmată de finalizarea Comenzii şi transmiterea acesteia către Vânzător. În coşul de cumpărături, pot fi adăugate Bunuri si/sau un Servicii disponibile, in masura in care acestea sunt în stocul disponibil actualizat. Selectarea şi/sau adăugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu va rezulta inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii, consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

5.3. Plata preţului aferent produselor / serviciilor comandate se va efectua într-una dintre modalităţile oferite de Vânzător prin formularul de comandă, optată de Cumpărător. Plata ramburs poate implica cheltuieli suplimentare în sarcina Cumpărătorului, conform stipulaţiilor exprese pe site.
5.4. Nu se vor valida comenzile transmise in cazul in care datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte, ori comenzile completate conţin date incomplete sau eronate. Vânzătorul va solicita fie corectarea informaţiilor Clientului, fie va anula Comanda completată eronat sau incomplet. Vânzătorul va notifica asupra Cumpărătorul prin notificare în format electronic (e- mail, sms, mesaj in cont). Dacă Cumpărătorul nu va realiza modificări pentru regularizarea comenzii, Vânzătorul nu va fi ţinut de realizarea niciunui act de confrimare sau acceptare, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune- interese. Condiţiile de accept comandă vor fi cele valabile în momentul regularizării detaliilor de comandă.

5.5. Cumpărătorul persoană fizică are dreptul de a se retrage din Contract, în condiţiile OUG 34/2014. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal, va fi obligat la returnarea conţinutului complet al livrării realizate de Vânzător, urmare a achiziţiei la care a renunţat Cumpărătorul. În cazul în care Cumpărătorul se retrage, Vanzatorul va rambursa suma achitată de Cumpărător n contul achiziţiei la care a renunţat, in maxim 14 (paisprezece) zile de la data

informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract/recepţiei confrome a produselor returnate (după caz). Pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/Card bancar/Instrumente de Plata suma va fi returnata prin virament bancar, in contul indicat de Cumparator.

5.6. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea şi verificarea conformităţii Bunurilor vândute.
5.7. In cazul in care un produs comandat de catre Cumpărător, nu poate fi livrat de catre Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va oferi alternative Cumpărătoului sau va returna in contul Cumpărătorului contravaloarea produsului lipsă, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

6. Bunuri/servicii pentru care nu se asigura dreptul de retragere

6.1. Dreptul la retragere se va exercita de către categoria de persoane vizată de Lege, în condiţii legale. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
– servicii (de ex transport, depozitare, manipulare produse comandate), după ce executarea prestaţiei a fost începută, prestată parţial sau complet, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;

– Bunuri si/sau servicii furnizate ale căror preţ este agreat într-o monedă de referinţă care depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară, pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– Produse comandate şi livrate Cumpărătorului personalizate, sau sub marca proprie al acestuia şi cele care sunt confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator;

– Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumparator;
– furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;
– furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

7 Garanții

7.1.Impar garantează că produsele livrate respectă calitatea specificată în documentația tehnică a produsului emisă de producător.
7.2.Descrierea produselor în materiale de publicitate sau în alte forme de descrieri emanate de terți, nu constituie o descriere a calității produselor. Caracteristicile tehnice ale produselor sunt cele specificate în documentația tehnică a produsului emisă de producător.

7.3.Perioada de garanție este cea oferită de producător în funcție de natura produsului și începe să curgă de la predarea produselor clientului sau spre transport, după caz.
7.4.Nicio remediere efectuată pe parcursul termenului de garanție nu conduce la prelungirea acestuia. 7.5.Orice tip de garanție, pentru vicii sau bună funcționare, expiră în cazul modificării, procesării, manipulării sau depozitării necorespunzătoare a bunurilor livrate sau oricărei intervenții neautorizate asupra acestora.

7.6.Impar S.R.L. nu răspunde pentru exactitatea informațiilor cu privire la manipulare, procesare și operare, în măsura în care aceste informații figurează în broșuri, descrieri tehnice sau alte instrucțiuni, acestea fiind răspunderea producătorului.
7.7. Impar S.R.L. este ținut să răspundă pentru propriile declarații date cu privire la conformitatea produsului și pentru viciile ascunse ale produselor pe care le-a cunoscut sau trebuia să le cunoască la data încheierii contractului. Însă nu își va asuma nici o răspundere pentru consecințele utilizării incorecte sau neconforme cu destinația produselor sau ale nerespectării eventualelor instrucțiuni ale producătorului de către Client.

7.8. Garanțiile de producător și garanțiile asumate de Impar S.R.L. sunt valabile doar în condițiile respectării de către Client și/sau utilizatorul final al tuturor condițiilor de transport, manipulare, depozitare, punere în funcțiune respectiv categorie de folosință și destinație specifică al produsului, determinat de producător. Impar va respecta termenele de remediere a problemelor legate de produs, termenele urmând a fi calculate de la data recepţiei sesizării Clientului de către Impar S.R.L.

8. Descrierea produsului, Certificatele şi declaraţiile de conformitate, instrucţiunile de utilizare şi alte documente legate şi despre un produs (în general Produsele) oferite terţilior de Impar prin intermediul site-ului, pot fi accesate şi descărcate prin intermediul paginii web.

8. Confidențialitate

8.1.Confidenţialitate
(1)“Informaţiile Confidenţiale” înseamnă orice informaţie privitoare la secrete profesionale şi orice alte informaţii aparţinând oricăreia dintre Părţi inclusiv, dar nu limitat la, existenţa şi conţinutul Raporturilor între Părţi şi ale acestui Acord, descoperiri, idei, concepte, know-how, procedee și metode tehnice, proiecte și specificaţii, desene, planşe, schiţe, planuri, diagrame, machete, modele (inslusiv industriale), scheme logice, scheme ale proceselor tehnologice, programe de calculator, documente de licitaţie, planuri strategice, planuri de dezvoltare, acoperire teritorială, planuri de marketing / financiare / de afaceri, comisioane, propuneri de planuri tarifare, numele angajaţilor, clienţilor sau furnizorilor precum şi alte informaţii tehnice, financiare sau de afaceri, grafice sau alte informaţii dezvăluite în scris sau sub orice altă formă tangibilă, de către deţinătorul informaţiilor de acest gen.
(2) Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să utilizeze Informaţiile Confidenţiale numai în scopurile stabilite de Partea care Furnizează Informaţiile. Partea care Furnizează Informaţiile poate stabili scopurile in scris, verbal sau prin intemediul suporturilor electronice.
(3) Partea care Primeşte Informaţiile se obliga sa nu dezvăluie existența şi conţinutul Raporturilor între Părţi şi ale acestui Acord, precum şi Informaţiile Confidenţiale primite.
Prepuşii Părţii care Primeşte Informaţiile, implicaţi în Raporturile între Părţi, au dreptul să primească Informaţii Confidenţiale în sensul stabilit în acest Acord, numai în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru derularea Raporturilor între Părţi şi numai cu condiţia ca aceştia să-şi asume obligaţia de confidenţialitate în prelucrarea Informaţiilor Confidenţiale, iar Partea în cauză va rămâne pe deplin răspunzătoare faţă de Partea care Furnizează Informaţiile pentru orice încălcare a prezentului Acord de către prepuşii săi.
(4) Părţile se obligă să trateze Informaţiile Confidenţiale pe care şi le Furnizează reciproc ca strict confidenţiale.
(5) Partea care Primeşte Informaţiile se obligă să nu reproducă, distribuie sau să divulge total sau Parţial nici unei alte persoane, companii, corporaţii sau entităţi, nici una din Informaţiile Confidenţiale sau vreun aspect legat de acestea, respectiv sa nu permită terţilor accesul la Informaţiile Confidenţiale. (6) Daca Partea care Primeşte Informaţiile constata dezvăluirea neautorizată, pierderea sau folosirea abuziva a Informaţiilor Confidenţiale pe care le-a primit, se obligă să înştiinţeze prompt toate partile implicate in dezvăluirea informatiilor.
8.2. Prevederile cuprinse în prezentul act se completează cu dispozițiile Codului Civil Român. Litigiile sau cererile decurgând din sau în legatură cu acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în

care soluționarea amiabilă nu este posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele competente de la sediul Impar S.R.L..
8.3. Prezentele condiții vor fi interpertate în acord cu condițiile speciale de contractare (condiții individuale ale Clientului) cu care constituie unul și același act, stabilind cadrul general și special de colaborare contractuală între părţi. În cazul în care o clauză a acestor condiții este considerată de o instanță sau o autoritate competenta, ca nevalabilă ori nelegală, aceasta nu va atrage anularea întregii convenții, urmând ca clauzele neafectate să rămână în continuare în vigoare.

8.4. Prezentele prevederi determină cadrul general de colaborare al Impar S.R.L. urmând a fi supuse revizuirii periodice de căre Vânzător. Lansarea comenzii validează şi confirmă acceptarea de client a condiţiilor valabile în momentul formulării solicitării prin intermediul comenzii.
8.5. Aplicarea condiţiilor reglementate de prezenta urmează a fi aplicată în forma valabilă în data lansării fiecărei comenzi în parte şi vor fi accesibile Clienţilor prin intermediul paginii shop.impar.ro.